Obec Jestřebí
Obec Jestřebí

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce Jestřebí má 7 členů zvolených ve volbách do zastupitelstva obce konaných 5. a 6.října 2018

Na ustavujícím zasedání ZO Jestřebí dne 29.10.2018 byli zvoleni do vedení obce:
starostka: Eva Janíčková
místostarosta: Ing.Jan Máj

Na 15.veřejném zasedání zastupitelstvo obce odvolalo paní Evu Janíčkovou z funkce starostky. Vedením obce byl dočasně pověřen místostarosta Ing.Jan Máj.

Na 20.veřejném zasedání byli zvoleni do vedení obce:
starosta: Ing.Jan Máj
místostarosta: Antonín Němec


Starosta: 
Ing.Jan Máj

Místostarosta:
Antonín Němec

Členové zastupitelstva:
Bc.Petra Mašková  
Martin Indrák  
Jiřina Zmeškalová 
Vladislava Havlíčková  
Eva Janíčková

Finanční výbor:

Předseda:  Bc.Petra Mašková
Členové:
Vladislava Havlíčková  
Martin Indrák

Kontrolní výbor:

Předseda: Vladislava Havlíčková
Členové:
Martin Indrák  
Jiřina Zmeškalová