Obec Jestřebí
Obec Jestřebí

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za rok 2021

Zodpovídá: Ing. Miroslava Kapusníková