Obec Jestřebí
Obec Jestřebí

MU Zábřeh - zákaz nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a z nich napájených vodních ploch na území ORP Zábřeh

Datum sejmutí: 10. 3. 2020