Obec Jestřebí
Obec Jestřebí

Dodatek č.1-Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční návratné finanční výpomoci - "Zábřežsko třídí"

Datum sejmutí: 27. 7. 2024 Zodpovídá: Ing. Miroslava Kapusníková