Obec Jestřebí
Obec Jestřebí

ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ Distribuce, vyzývá tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Informace včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví jsou uvedeny na webové stránce www.cezdistribuce.cz/orezy

Zodpovídá: Ing. Miroslava Kapusníková