Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Informace občanům k tématu Koronavirus

Aktuální informace:

Vyhlášení nouzového stavu - Co aktuálně platí

Manuál pro občany - Práva a povinnosti za nouzového stavu

Vláda ČR - www.vlada.cz

Ministerstvo zdravotnictví ČR - https://koronavirus.mzcr.cz

Ministerstvo vnitra - https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Ministerstvo práce a sociálních věcí - www.mpsv.cz 

Olomoucký kraj - www.krajpomaha.cz

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje: www.khsolc.cz

COVID-19 aneb jak vyzrát nad pandemií - https://covid.rcptm.com/


Zubní pohotovost od 6.-9.dubna 2020

Zubní pohotovost od pondělí do pátku je určena pro všechny pacienty,pokud jejich zubní lékař neordinuje. Zubní pohotovost LSPP v sobotu a v neděli a ve svátky je nezměněna a je pro všechny pacienty(zavoláte na tel.č.585 544 444 a zde se dozvíte kde a kdo o víkendu slouží)

Od 6.4.2020 do 9.4.2020 se bude zajišťovat pohotovost od 8:00-11:30 . V tuto dobu budou ošetřeni pouze pacienti s akutní bolestí, ale je nutno se hlásit telefonicky od 7:00-8:00 na uvedených telefonech a budete objednáni a ošetřeni v příslušnou hodinu.

Za Zábřežsko:

 • 6.4.2020 MUDr. Václav Svoboda,Sušilova 10, Zábřeh na Moravě tel.583 415 673
 • 7.4.-9.4.2020 MDDr.Ivana Smolková, MDDr.Tomáš Kučera
                        Bezručova 1a, Zábřeh na Mor. tel. 724 195 583

Za Šumpersko:

 • 6.4.2020 MUDr. Norbert Braun, Jesenická, Šumperk tel.583 210 415
 • 7.4.-8.4.2020 MUDr.Michaela Mlčochová, M.R.Štefánika 3, Šumperk tel.583 311 208
 • 9.4.2020 MUDr. Norbert Braun, Jesenická, Šumperk tel.583 210 415

Za Mohelnicko:

 • 6.4.-7.4.2020 MDDr. Zdeněk Ambrož ml., Nádražní 35, Mohelnice tel. 732 662 230
 • 8.4.-9.4.2020 MDDr.Martin Kubiš, MDDr.Klára Vymazalová
                        Smetanova 14, Mohelnice tel.776 555 121

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje

pdfPravidla pro likvidaci ochranných pomůcek

pdfDoporučení občanům - vedení záznamů


Krizový štáb Olomouckého kraje

pdfDoporučený postup k provedení rychlotestu na COVID-19
Seznam odběrovým míst Olomouckého kraje je uveden na www.krajpomaha.cz.


Jestřebí
Základní škola a mateřská škola Jestřebí

V souladu s Mimořádným opatřením vydaným Vládou České republiky
a Mimořádným opatřením vydaným Obcí Jestřebí zůstane od 11. března 2020

UZAVŘENÁ ZÁKLADNÍ I MATEŘSKÁ ŠKOLA JESTŘEBÍ

Zákaz výuky platí do odvolání a o jeho zrušení, podléhající příznivému vývoji epidemie onemocnění COVID-19, vás bude škola informovat telefonicky a na webových stránkách školy www.zs-ms-jestrebi.cz

Obecní knihovna Jestřebí

Z důvodu zpřísňujících se opatření proti šíření koronaviru je obecní knihovna od pátku 13.3.2020 uzavřena do odvolání.


Městský úřad Zábřeh - omezení provozu

V souvislosti s krizovým opatřením Vlády ČR k omezení pohybu osob na nezbytné minimum byl od 16. března do odvolání omezen provoz Městského úřadu Zábřeh. Toto preventivní opatření má za cíl ochránit klienty úřadu i samotné zaměstnance před šířením koronaviru. Krizový štáb i bezpečnostní rada budou i nadále pracovat v plné pohotovosti.

Mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku i rozšíření onemocnění se vztahuje rovněž na sňatky. Uzavření manželství nelze považovat za neodkladnou úřední záležitost. Veřejná projednání a vítání občánků budou uskutečněna v náhradním termínu. Vedení úřadu žádá o zvážení nezbytnosti požadavku na výkon úředních výkonů.

 • Úřad lze kontaktovat elektronickou formou na posta@muzabreh.cz.
 • Osobní podální je možné učinit na podatelnách městského úřadu v pondělí od 9 do 11 hodin a ve středu od 14 do 16 hodin. 

V nejnutnějších případech lze využít následující kontakty


MHD Zábřeh

V období celostátních mimořádných opatření při eliminaci šíření koronaviru bude provoz MHD Zábřeh v režimu prázdninového provozu. Výlukové jízdní řády mají platnost do 3. dubna 2020.

pdfLinka MHD 1
pdfLinka MHD 2


Úřad práce ČR

Od 16.3.2020 přistupuje Úřad práce ČR k některým organizačním změnám, aktuální informace na www.uradprace.cz.

Úřad práce ČR omezuje provozní dobu. Otevřen bude v pondělí a středu vždy od 9 do 12 hodin.


Česká pošta

Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Pokud si bezodkladně musí vyřídit své poštovní záležitosti, důrazně je žádáme, aby používali ochranné prostředky, ideálně respirátor nebo roušku nebo alespoň měli překrytý nos a ústa.

Další informace ohledně doručování a úložní doby ukládání zásilek na webu Česká pošta - Informace o omezení nabídky služeb.

Od 7.00 / 8.00 hod do 9.00 hod (dle otevírací doby) jsou na poštách obsluhováni pouze klienti nad 65 let nebo držitelé průkazu ZTP - P starších 50 let včetně jejich doprovodu a osoby pracující v pečovatelských službách.

Senioři nemusí pro důchody na poštu

Česká pošta pomůže v současné situaci kolem koronaviru seniorům, kterým pravidelně vyplácí důchod buď doručováním, nebo výdejem na pobočkách.

Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.

Nově k nim od pondělí 23. března přibydou i důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách v pondělí 23. března a 24. března. 

Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na pošty, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli dnes tj. 20. března 2020.

V příštím týdnu od středy, po distribuci důchodů, bude Česká pošta i standardním způsobem doručovat doporučené zásilky, tedy nebude doporučené zásilky ukládat automaticky na pobočkách.

Pobočky budou s platností od 23. března otevřeny do 9:00 pouze pro seniory.

www.ceskaposta.cz


Olomoucký kraj

V souladu s doporučením Bezpečnostní rady Olomouckého kraje ze dne 26. 2. 2020 uvádíme občanům základní informace k tématu Koronavirus COVID-19.

Důležitým sdělením hned v úvodu je informace, že pokud má někdo podezření, že se novým koronavirem nakazil, měl by zůstat doma a telefonicky se spojit se svým praktickým lékařem. Ten zhodnotí příznaky nemoci a vyžádá si informace o tom, zda pacient pobýval v ohnisku nákazy. Pak rozhodne o dalších krocích.

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje v souvislosti s onemocněním COVID-19 zřídila informační linku na tel.: 585 719 719  s provozem denně od 9:00 do 19:00 hodin do odvolání.

pdfOlomoucký kraj - Informace a odkazy k tématu Koronavirus COVID-19

Dočasné omezení provozu autobusové dopravy

V souvislosti s uzavřením škol přistoupil Olomoucký kraj k dočasnému omezení některých autobusových linek. Ty od pátku 13. března přejdou do režimu jarních prázdnin – nebudou vypravovány spoje, které obvykle sváží děti do škol a zpět.

Omezení se nyní dotknou pouze autobusových linek, jejichž objednavatelem je Olomoucký kraj.

Informace o aktuálních jízdních řádech najdou cestující na webových stránkách CESTUJOK.CZ nebo IDSOK.CZ, případně si mohou zavolat na infolinku 588 88 77 88.

pdfRozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje O přijetí regulačních opatření v dopravě za krizových stavů

Omezení regionální železniční dopravy

V souvislosti s nouzovým stavem dochází od pondělí 30. března k redukci v drážní dopravě. Opatření budou platit až do odvolání.

pdfOlomoucký kraj - přehled omezení od 30.3.2020

Informace o aktuálních jízdních řádech jsou uvedeny na webových stránkách KIDSOK.CZ nebo IDSOK.CZ, případně je možné si zavolat na si mohou zavolat na infolinku 588 88 77 88.

Aktuální informace: www.krajpomaha.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje - Odbor zdravotnictví
Zajištění a vyzvednutí eReceptu jinou osobou

eRecept může lékař vystavit na základě žádosti pacienta bez jeho přítomnosti v ordinaci  a bez vyšetření pouze v případě, že:

 • tak rozhodne lékař (pokud je mu dobře znám zdravotní stav pacienta nebo má k dispozici jeho zdravotnickou dokumentaci),
 • se jedná o trvale užívané léky,
 • zdravotní stav pacienta je stabilizován,
 • medikace je dobře nastavena.

 

Způsoby předání eReceptu (určuje pacient): 

 • NEJVHODNĚJŠÍ A NEJJEDNODUŠŠÍ BEZKONTAKTNÍ ZPŮSOB PŘEDÁNÍ eReceptu - prostřednictvím SMS zprávy na jakýkoliv mobilní telefon - eRecept je zaslán na uvedené telefonní číslo textovou zprávou s identifikátorem. SMS zprávu může pacient přeposlat na další telefonní číslo; eRecept může v lékárně vyzvednout i jiná osoba.
   
 • na listinné průvodce - bezplatně vytištěná listinná průvodka musí být předána pacientovi nebo jiné osobě, způsob předání průvodky není jednoznačně stanoven; v případě, že bude průvodku za pacienta vyzvedávat jiná osoba, musí pacient o tomto způsobu předání a o osobě, která bude průvodku vyzvedávat, předem informovat příslušného lékaře,
   
 • aplikace pro pacienty – SMART telefon, pro seniory obtížně využitelná,
   
 • zaslání prostřednictvím datové (emailové) zprávy – pro seniory obtížně využitelné.


eRecept může bez přítomnosti pacienta vystavit i zastupující praktický lékař, případně specialista, který má informace o zdravotním stavu pacienta.

Lékař, který nemá informace o zdravotním stavu pacienta a nemůže si ověřit, jaké léky jsou mu pravidelně předepisovány, nemůže eRecept bez vyšetření pacienta vystavit.


Nemocnice Šumperk a Interna Zábřeh

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace koronavirové infekce COVID-19 vyhlašuje Nemocnice Šumperk a.s., Ošetřovatelský úsek v Zábřehu a Interna Zábřeh s.r.o. na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ZÁKAZ NÁVŠTĚV NA VŠECH LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH DO ODVOLÁNÍ. Toto opatření realizujeme v rámci bezpečnosti našich pacientů i personálu nemocnice.


Finanční úřad pro Olomoucký kraj

Bezkontaktní možnost podání daňového přiznání

Finanční úřad pro Olomoucký kraj a jeho územní pracoviště v Olomouci, Šternberku, Prostějově, Přerově, Hranicích, Šumperku, Zábřehu na Moravě a Jeseníku žádají poplatníky, kteří chtějí podat daňové přiznání v následujících dnech, aby v maximální možné míře využili elektronickou formu podání.

pdfTisková zpráva (celé znění)

Finanční správa - aktuální inforamce


ŠPVS

Přechodné zvýšení chlorace pitné vody

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci bude z preventivních důvodů zvýšena chlorace pitné vody na hodnoty blížící se max. povolenému limitu koncentrace chloru v pitné vodě. Protože naši odběratelé jsou zvyklí na minimální možné koncentrace, může dojít ke změně chuťových vlastností dodávané vody. Připomínáme, že chlor z pitné vody v otevřeném prostředí rychle vyprchá a tudíž vodu pro přímou konzumaci je vhodné nechat chvíli odstát.

Opatření je přechodné po dobu nezbytně nutnou, poté bude úroveň chlorace snížena na obvyklou prověřenou hodnotu.

ŠPVS


Skupina ČEZ

Dočasné přerušení provozu Zákaznických center a kontaktních míst.

Požadavky je možné vyřídit on-line nebo na Zákaznické lince.

Vyřiďte požadavky on-line z bezpečí svého domova

Potřebujete nahlásit samoodečet, změnit výši záloh, zaplatit vyúčtování nebo třeba změnit kontaktní údaje?

Webová aplikace ČEZ ON-LINE

V ČEZ ON-LINE kromě zadávání požadavků najdete i svá vyúčtování a platby, zkrátka vše, co souvisí s Vaším odběrným místem.

Připravili jsme pro Vás zrychlené registrování, stačí doplnit jen datum narození a zvolit si heslo.

REGISTRACE


Stránka pro on-line požadavky

Na www.cez.cz/pozadavky vyřídíte nejčastější požadavky bez nutnosti registrace. Stačí si vzít k ruce své vyúčtování, kde najdete vše potřebné

Jít na ON-line požadavky


Zákaznická linka (denně od 7 do 20 hodin): 800 810 820


Česká správa sociálního zabezpečení

Důchody
Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou poštou, s.p. umožňuje, avšak pouze po dobu trvání nouzového stavu, výplatu důchodů za využití „Plné moci k převzetí splátky důchodu v době trvání nouzového stavu“ ,která bude vyplněna zmocnitelem a zmocnitelem i zmocněncem podepsána.

Informace zde

Ošetřovné
Senát ČR schválil dne 25.3.2020 návrh zákona, který po dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení upravuje podmínky pro poskytování ošetřovného. Zároveň dochází i ke zvýšení věkové hranice dítěte, na které lze čerpat ošetřovné za současných mimořádných opatření. Nově zákon zohledňuje i otázku ošetřovného vztahující se na hendikepované osoby alespoň v I. stupni.

Nové podmínky pro poskytování ošetřovného


Občanské průkazy, cestovní pasy a řidičské průkazy
v době nouzového stavu

Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.

Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla.

pdfStanovisko Ministerstva vnitra ČR (celé znění)
 


Manuál pro OSVČ: Jak to teď bude s odvody na sociální pojištění

Senátoři dne 25. března schválili zákon ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), který odpouští platby povinného důchodového pojištění a příspěvku na politiku zaměstnanosti všem živnostníkům. OSVČ tak od března do srpna nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se jim tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine. Zákon by měl být účinný už od března, zbývá jen podpis prezidenta republiky. 

pdfMPSV - Manuál pro OSVČ (celé znění)

pdfSbírka zákonů 


S E P A R E X

Opatření proti šíření koronaviru COVID - 19 (aktualizováno 1.4.2020)

Provozní doba upravena od 6.00.hod do 15.00.hod

Další opatření:

fyzické osoby (občané):

 • možnost uložení odpadů, při placení preferujeme platební karty
 • nákup materiálu přímo na Separexu není možný
 • bereme již zakázky na rozvoz materiálu, či jednorázovou kontejnerovou službu 
   

právnické osoby(firmy,podnikatelé):

 • odbavujeme pouze firmy, které mají sjednanou platbu na fakturu, nebo zaplatí platební kartou
 • nebezpečné odpady - nebereme z důvodu možného kontaktu při zajištění potřebné papírové agendy bereme již zakázky na rozvoz materiálu, či jednorázovou kontejnerovou službu.