Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 


1.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

  • v pátek 20. října 2017 od 14,00 do 22,00 hod a
  • v sobotu 21. října 2017 od 8,00 hod do 14,00 hod.


2 Místem konání voleb do Parlamentu ČR

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost Přístavek KD Jestřebí, Jestřebí 41 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Jestřebí

ve volebním okrsku č. 2

je volební místnost kulturní dům Pobučí, Pobučí 9 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Pobučí.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, nebo planým občanským průkazem.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Parlamentu ČR hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.


pdfStanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

pdfInformace o počtu a sídle volebních okrskůVýsledky voleb 

Celkové výsledky hlasování (Český statistický úřad)

pdfOpis výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 1 Jestřebí

pdfOpis výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 2 Pobučí