Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Pozvánka na 35.veřejné zasedání ZO Jestřebí

Obecní úřad Jestřebí zve občany na

35. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE JESTŘEBÍ,


které svolává starostka obce ve středu 21.3.2017    
v přístavku KD Jestřebí se začátkem  v 18.00 hodin


Program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Seznámení a schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 5. ZŠ a MŠ příspěvková organizace odpisový  plán pro rok 2018
 6. ZŠ a MŠ příspěvková organizace schválení účetní závěrky za rok 2017
 7. ZŠ a MŠ příspěvková organizace výroční zpráva o hospodaření za rok 2017
 8. Zpráva o činnosti místní knihovny Jestřebí a vyúčtování dotace za rok 2017
 9. Dodatek č.4 ke Smlouvě o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v knihovně ze dne 10.2.2015 na rok 2018
 10. Rozpočtové opatření č.18/2017
 11. Rozpočtové opatření č.1/2018
 12. Rozpočtová opatření č.2/2018
 13. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.05/2015 na zpracování návrhu Územní plán Jestřebí.

 

                                                        Janíčková Eva
                                                        starostka obce

Zveřejněno dne: 12.3.2018
Sejmuto dne:

Vyvěšeno: 12. 3. 2018

Datum sejmutí: 22. 3. 2018

Zodpovídá: Bc. Eliška Zittová

Zpět