Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva


Podle ustanovení § 17 odst.1 písm.h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen provádět jednou za dva kalendářní roky, prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu zdroje.

Seznam odborně způsobilých osob je k dispozici na www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu provozu zdroje podle § 17 odst.1 písm.h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší nejpozději do 31.12.2016.
 

Zájemci o revizi kotlů VIADRUS, DAKON, SLOKOV a OPOP se mohou hlásit na obecním úřadu Jestřebí – tel. 583 415 920 do 7.8.2016.

 

Vyvěšeno: 28. 7. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Bc. Eliška Zittová

Zpět